wtorek 2021-10-05 13:48 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.00.06
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.00.06 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
 1. W module Administracyjnym na liście układów dokumentów umożliwiono usuwanie układu gdy nie jest on jeszcze użyty w dokumentach
 2. Na formatce układu konfiguracji dokumentu planistycznego przy zmianie szczegółowości planów finansowych (czyli dla niepełnej szczegółowości) aplikacja automatycznie zaznacza/odznacza kolumny Paragraf/4p/Grupa(rozp.) w załączniku ‘Wydatki’ planów finansowych
 3. Na formatce konfiguracji układu dokumentów dodano kreatory umożliwiające kopiowania ustawień z istniejących, poprzednich konfiguracji. Dla układu ‘Projektów’ możliwe jest kopiowanie z  ‘Uchwał’ lub ‘Projektów’ poprzedniego roku budżetowego, a dla układu ‘Uchwał’ z projektów bieżącego roku lub z ‘Uchwał’ z roku poprzedniego
 4. Od roku budżetowego 2021 wyłączono możliwość  tworzenia dokumentów 'Układ wykonawczy'
 5. Na formatce 'Jednostka organizacyjna' dodano pole 'Adresat (odbiorca)'. Jeśli to pole nie jest puste to jego zawartość pojawia się na wydrukach sprawozdań jednostkowych w sekcji 'Adresat'.
czwartek 2021-09-23 13:30 - support
Otwarcie roku budżetowego 2022 – komunikat
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obecnie trwają prace nad aktualizacją systemu BeSTi@ zawierającą zmiany związane z obsługą nowego roku budżetowego 2022 oraz nowego roku bazowego dla WPF (2022). Udostępnienia nowej wersji wraz z otwarciem możliwości pracy nad projektami należy spodziewać się w terminach analogicznych do lat wcześniejszych tj. w połowie października.
środa 2021-09-15 08:39 - support
BeSTi@ – przetworzenie paczki z pismem
Szanowni Państwo, w dniu 14.09.2021 r. z Ministerstwa Finansów została rozesłana paczka zawierająca plik PDF, której przetwarzanie w programie BeSTi@ może przebiegać niepomyślnie. Jeżeli paczka ta trafi do elementów źle przetworzonych, należy zaktualizować program BeSTi@ do najnowszej wersji, 7.015.03.05, a następnie przetworzyć paczkę ponownie.
wtorek 2021-09-14 14:44 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.03.05
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.03.05 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
 1. Poprawiono funkcjonalność przetwarzania paczek z plikiem PDF
piątek 2021-09-03 09:25 - support
Tworzenie kopii bazy danych programów BeSTi@ i SJO BeSTi@ – poradnik
Szanowni Państwo, przypominamy, że regularne tworzenie kopii zapasowej bazy danych jest szczególnie istotną dla pracy w programie czynnością. Pozwala ona uniknąć sytuacji, w których na skutek losowego zdarzenia, jak np. awaria sprzętu, utracić można część lub nawet wszystkie dane.   Przygotowaliśmy dla Państwa film instruktażowy, ukazujący krok po kroku procedurę tworzenia kopii bazy danych. W materiale czynności ukazane są na przykładzie programu BeSTi@, lecz w SJO BeSTii wyglądają one analogicznie.   Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie pliku z kopią zapasową. Zaleca się przechowywać plik w więcej niż jednej lokalizacji. Może być to np. inny komputer, dysk czy nośnik danych. Dzięki temu w przypadku awarii dysku plik z kopią pozostanie bezpieczny.   [video width="1362" height="720" mp4="https://budzetjst.pl/wp-content/uploads/2021/09/kopiabazydanychaplikacjabestia.mp4"][/video]   Uwaga: kopia bazy danych stworzona za pomocą programu może być przywrócona z tego samego poziomu jedynie w przypadku odtwarzania jej na tej samej stacji. W sytuacji, gdy kopia przywracana będzie na innym stanowisku / serwerze SQL należy postąpić zgodnie z niniejszą instrukcją.
środa 2021-09-01 12:06 - sputnik
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.00.05
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.00.05 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: W wersji tej wprowadzono następujące zmiany: W systemie BeSTi@:
 1. Dodano raporty agregujące dane ze sprawozdań jednostkowych w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS. Dla sprawozdań JOP agregacja odbywa się w obrębie danego typu JOP (dotyczy to również części F sprawozdania Rb-Z)
 2. Na liście sprawozdań w konkretnym okresie sprawozdawczym w menu 'Plik' dodano pozycję 'Usuwanie wyników weryfikacji'. Usuwa ona wyniki weryfikacji w sprawozdaniach wybranych typów w danym okresie sprawozdawczym
 3. W raportach o formie prezentacji w postaci Excel umożliwiono obsługę liczb z większą liczbą miejsc po przecinku
 4. Modyfikacje mechanizmu API REGON na poziomie RIO
 5. W środkowym oknie (obszarze roboczym) aplikacji dodano ekran prezentujący najświeższe aktualności pobrane z portalu budzetjst.pl dla danego systemu
czwartek 2021-07-01 15:39 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.07.2021 r. w godzinach 17:00 - 22:00, serwer komunikacyjny w BeSTii będzie niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek 2021-06-18 10:04 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 18.06.2021 r. od godziny 17:00 do dnia 20.06.2021 r. do godziny 22:00, serwer komunikacyjny w BeSTii może być niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
wtorek 2021-05-04 11:45 - support
Komunikat „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych”
Jeżeli podczas otwierania formatki sprawozdania Rb-27s lub podczas otwierania okresu sprawozdawczego IV Kwiecień pojawia się komunikat: „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych. Reguły kontrolne nie zostaną wykonane”, należy: SJO BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Zaktualizować słownik reguł kontrolnych. W tym celu należy w module Administracja (uwaga: moduł ten wybieramy z poziomu konta użytkownika, nie sysadmina!) ustawić się na gałęzi Reguły kontrolne, po czym wybrać zakładkę Plik i opcję Importuj z serwera dystrybucyjnego BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Jeżeli po aktualizacji problem nadal występuje, należy przetworzyć najświeższą paczkę z regułami kontrolnymi
wtorek 2021-04-27 14:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. W sprawozdaniu Rb-28s poprawiono działanie reguły kontrolnej o treści błędu „W Rb-Z wykazano mniejsze zobowiązania wymagalne ogółem niż wynikają z Rb-28s”. Reguła nie sprawdza dłużej zgodności między sprawozdaniem Rb-28s a zbiorczym sprawozdaniem Rb-Z z gałęzi JOP.