wtorek 2023-07-04 09:55 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.01.23
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.01.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1.Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań
wtorek 2023-06-27 10:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. W module Budżet na liście dokumentów w kategoriach 'Plany finansowe do projektu budżetu' oraz 'Plany finansowe' dodano opcję w menu 'Import planu finansowego dla jednostki typu ‘inna (wyłącznie planistyczna)’'. Przed importem konieczne jest zaznaczenie wyłącznie jednej jednostki typu 'inna (wyłącznie planistyczna)' i to dla niej zostanie utworzony importowany plan finansowy. 2. Dodano dodatkowe grupowanie pozycji (dla G i M) na wydrukach Rb-34s 3. W module Administracja dodano nową gałąź 'Zalogowani użytkownicy'. Prezentuje ona listę użytkowników zalogowanych aktualnie do bazy. Po otwarciu listy należy użyć przycisku Odśwież. 4. Na formatkach sprawozdań Rb-30s oraz Rb-34s w tabelach zmiennopozycyjnych umożliwiono grupowanie
czwartek 2023-04-06 11:24 - support
Import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych
Szanowni Państwo, wobec licznych pytań o import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych za okres I kwartał 2023 przypominamy, że od tego okresu generowane są one dla jednostek budżetowych. W związku z tym w importowanych plikach XML należy określać typ jednostki jako <Typ>JB</Typ>, nie jak dotychczas jako <Typ>WRSJO</Typ>. Plik posiadający nieodpowiedni typ nie będzie zaimportowany do SJO BeSTii. W celu przygotowania odpowiedniego pliku należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego.
  Jak samodzielnie sprawdzić, czy dane w importowanym pliku są prawidłowe? 1. W programie SJO BeSTi@ przejść do zakładki Sprawozdania, następnie podświetlić sprawozdanie Rb-34s na liście dokumentów. 2. Przejść do zakładki Plik, wybrać opcję Eksport do pliku XML i zapisać wybrane sprawozdanie na dysku. 3. Wyeksportowany na dysk plik należy otworzyć (na przykład za pomocą notatnika lub przeglądarki internetowej). 4. Plik importowany należy otworzyć w analogiczny sposób. 5. Po otwarciu obu dokumentów należy porównać znajdujące się w nich dane w sekcji . Jeżeli dane - takie jak na przykład typ jednostki - różnią się w obu plikach, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego w celu pomocy w odpowiednim przygotowaniu pliku, by umożliwić jego import do SJO BeSTii.
środa 2023-04-05 09:19 - support
Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?
https://budzetjst.pl/pytania/co-zrobic-gdy-nie-generuje-sie-sprawozdanie-rb-34s/
wtorek 2023-04-04 14:18 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.052.01.21 systemu BeSTi@
poniedziałek 2023-04-03 13:41 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Udostępniono opcję masowego importu sprawozdań ze wskazanego folderu na dysku. W przypadku gdy importowane jest sprawozdanie Rb-50x oraz Rb-27ZZ a nie istnieje takie to przed importem generowana jest odpowiednia metryka.
wtorek 2023-03-14 14:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.15.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono mechanizm importu pozycji sprawozdania Rb-27s z pliku XML
poniedziałek 2023-03-13 14:51 - support
Obsługa sprawozdań Rb-34s w I kwartale 2023 r.
Szanowni Państwo, w celu poprawnego sporządzenia sprawozdań Rb-34S za I kwartał 2023 r. przypominamy o konieczności weryfikacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ listy jednostek (moduł „Administracja”, gałąź „Jednostki”). Przypominamy, iż począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2023, uległ zmianie sposób wprowadzania informacji o rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (rachunki oświatowe) w słowniku jednostek, na podstawie których oba systemy generują formatki sprawozdań Rb-34S. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dodawania ww. rachunków w systemie BeSTi@ opisane zostały w poradniku „Zmiany w obsłudze jednostek, w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@, od wersji 7.039.00.16 – poradnik użytkownika” w pkt 4. lit. b. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej www.budzetjst.pl pod adresem https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po- kroku/
piątek 2023-03-10 15:28 - support
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji
Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności dokonywania zgłoszeń numerów rachunków bankowych lub ich aktualizacji, na formularzu NIP-2 (14), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U z 2021 poz. 1404, z późn. zm.). We wskazanym formularzu określono rodzaj rachunku bankowego właściwy do dystrybuowania dochodów jednostek. Zgłoszeń rachunków bankowych nie należy dokonywać w żadnej innej formie niż na wskazanym w ww. rozporządzeniu - formularzu NIP-2 (14), w części C3 Rachunek Jednostki Samorządu Terytorialnego - właściwy do odprowadzenia środków pobranych przez urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów. Na wskazany rachunek będą przekazywane zarówno dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dochody PCC, SD i KP. Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych powyższy rachunek będzie przekazywana również opłata od napojów alkoholowych (ALK).