środa 2022-08-03 11:59 - support
Aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej
Szanowni Państwo, informujemy, że najnowszy słownik klasyfikacji budżetowej, zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem, został udostępniony dla użytkowników programów BeSTi@ oraz SJO BeSTia. Dostępne są również zaktualizowane pod tym kątem podglądy wydruków.   By umożliwić korzystanie z zaktualizowanej klasyfikacji należy:
 1. W programie BeSTi@ za pomocą przycisku „Wyślij/Odbierz” pobrać i przetworzyć przesłane w dniu dzisiejszym wiadomości. Przesłane zostały trzy paczki: słownik klasyfikacji budżetowej, słownik reguł kontrolnych oraz paczka o nazwie „Poprawki w wydrukach związane ze zmianami w klasyfikacji budżetowej” zawierającą aktualizację wydruków. Po zakończeniu operacji należy zamknąć i ponownie uruchomić aplikację.
 2. W programie SJO BeSTi@ pobrać przesłane w dniu dzisiejszym wiadomości. Przesłane zostały dwie paczki: słownik klasyfikacji budżetowej oraz słownik reguł kontrolnych. Przetwarzanie paczek inicjuje się samoistnie po uruchomieniu programu. W przypadku wystąpienia problemu z przetworzeniem należy przeprowadzić tę operację ręcznie, wybierając ścieżkę Administracja -> Klasyfikacja/Reguły kontrolne -> Plik -> Importuj z serwera dystrybucyjnego. Po zakończeniu operacji należy zamknąć i ponownie uruchomić aplikację.
poniedziałek 2022-07-04 08:00 - support
Instalacja/aktualizacja SJO BeSTii – najczęstsze pytania
1. Skąd otrzymać plik licencyjny?
Podczas pierwszego uruchomienia programu SJO BeSTi@ konieczne jest zaimportowanie pliku licencyjnego. Jest nim plik XML zawierający dane o jednostce organizacyjnej, która będzie obsługiwana przez program. Plik z danymi jednostki powinien zostać przygotowany w systemie BeSTi@ i dostarczony przez macierzystą JST. By wygenerować plik z danymi jednostki w programie BeSTi@ należy przejść do modułu Administracja, wybrać gałąź Jednostki i podświetlić daną jednostkę na liście. Następnym krokiem jest przejście do menu Plik, wybranie opcji Eksport do pliku XML i zapisanie pliku w wybranej lokalizacji. Tak przygotowany plik należy przekazać JO jako plik licencyjny.  
2. Co zrobić, gdy po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia (Connection)”?
W takiej sytuacji należy otworzyć folder, w którym zainstalowany jest program BeSTi@ / SJO BeSTi@ (np. klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje Otwórz lokalizację pliku). Następnie należy zlokalizować plik „dbsettings” o rozszerzeniu XML i usunąć go z folderu. Po wykonaniu tej operacji można ponownie uruchomić program; pojawi się wówczas możliwość podania parametrów połączenia do bazy danych.  
3. Na jakiego użytkownika należy się zalogować przy pierwszym uruchomieniu programu po inicjacji bazy danych?
Należy zalogować się na konto administratora systemu, które służy do zakładania/usuwania innych kont w systemie. Login: sysadmin Hasło: adm
 
4. Co zrobić, gdy podczas aktualizacji programu wyświetla się komunikat „Musisz być adminem!”?
Należy uruchomić program ponownie, klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”. Następnie można normalnie zalogować się do programu, przejść do zakładki Narzędzia i wybrać opcję Pobierz aktualizacje.  
5. Co zrobić, gdy po próbie aktualizacji pojawia się komunikat "Some files could not be created. Please close all applications, reboot Windows and restart this installation"?
Powyższy komunikat pojawia się w wyniku nieudanej aktualizacji. Należy pobrać wersję instalacyjną („Uaktualnienie„) dostępną tutaj, a następnie uruchomić i zainstalować ją na stanowisku, na którym aktualizacja przez moduł LiveUpdate zakończyła się niepowodzeniem.
poniedziałek 2022-07-04 07:58 - support
Schematy postępowania przy przekazywaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N w postaci elektronicznej (poradnik)
W uzupełnieniu zamieszczonych 7.04.2022 wyjaśnień dot. bieżących problemów z obsługą sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N publikujemy poradnik zwierający schematy postępowania przy przekazywaniu tych sprawozdań w postaci elektronicznej. Poradnik_przekazywanie_jednostkowych_RbZ_RbN
poniedziałek 2022-07-04 07:55 - support
Wyjaśnienia dot. bieżących problemów z obsługą sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N
Szanowni Państwo, W związku z bardzo licznymi, powtarzającymi się pytaniami przekazywanymi w zgłoszeniach telefonicznych, dotyczącymi kwestii wprowadzonego z początkiem 2022 r. wymogu podpisu elektronicznego na sprawozdaniach jednostkowych w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ) przedstawiamy najważniejsze informacje formalne i techniczne, które mogą Państwu pomóc w prawidłowym przekazaniu sprawozdań.   Wymogi dotyczące sprawozdań z operacji finansowych: Wszystkie sprawozdania w zakresie operacji finansowych Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ sporządzane za okresy 2022 r. i kolejne przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 2) samorządowe jednostki z osobowością prawną muszą zostać sporządzone w formie elektronicznej oraz muszą być opatrzone podpisami elektronicznymi.   Samorządowe jednostki z osobowością prawną (takie jak instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) mają obowiązek stosowania plików w formacie XLS z podpisami elektronicznymi zewnętrznymi – nie są objęte systemem sprawozdawczości jednostkowej SJO BeSTi@, natomiast jednostki organizacyjne JST (jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) - mogą przekazywać sprawozdania z wykorzystaniem:
 • aplikacji SJO Besti@ / BeSTi@ (sprawozdania te muszą zostać opatrzone podpisami elektronicznymi złożonymi z wykorzystaniem funkcji tych aplikacji).
 • plików elektronicznych sporządzonych z wykorzystaniem systemów firm trzecich o ile pliki te spełniają warunki określone w rozporządzeniu tj.:
  • są zgodne ze strukturami udostępnionymi na stronie podmiotowej BIP MF
  • są opatrzone podpisami elektronicznymi
  Kwestia sposobu dołączenia podpisów elektronicznych nie jest wprost wskazana w rozporządzeniu, stąd możliwe są dwa rozwiązania:
 • zastosowanie (o ile to technicznie wykonalne w aplikacji zewnętrznej) mechanizmu identycznego jak w systemie SJO BeSTi@ - umieszczającego podpisy zgodnie z definicją struktur wejścia-wyjścia opisaną w dokumentacji
 • zastosowanie podpisów zewnętrznychdo plików XML zawierających postać elektroniczną sprawozdania.
  Więcej szczegółów dotyczących zasad przekazywania sprawozdań z operacji finansowych znajdą Państwo w poradniku „Schematy postępowania przy przekazywaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z i Rb-N w postaci elektronicznej”, który ukaże się w odrębnym komunikacie   Problemy związane z instalacją systemu SJO BeSTI@ Zadanie to powinno zostać wykonane przez pracownika jednostki organizacyjnej lub informatyka obsługującego jednostkę organizacyjną. Pliki instalacyjne systemu można pobrać z: https://budzetjst.pl/pobieranie/wersje-instalacyjne-uaktualnienia-pliki/sjo-bestia/   Dokumentacja systemu dostępna jest w: https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/sjo-bestia/ W razie problemów rekomendujemy zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie najczęściej zadawanych pytań w tym zakresie dostępnych w https://budzetjst.pl/instalacja-aktualizacja-sjo-bestii-najczestsze-pytania/   Problemy związane z instalacją  użytkowaniem oprogramowania obsługującego podpis kwalifikowany Przed użyciem podpisu elektronicznego w systemie BeSTi@/SJO należy upewnić się, że proces składanie podpisów elektronicznych oraz weryfikowania podpisów elektronicznych działa poprawnie poza środowiskiem systemu BeSTi@/SJO.
 1. Pomoc w powyższym zakresie świadczą dostawcy podpisu elektronicznego
 2. Lista głównych dostawców podpisów kwalifikowanych: https://www.nccert.pl/uslugi.htm
  Problemy związane z importem sprawozdań z systemów trzecich   Należy upewnić się u producenta systemu, czy format eksportowanych z tych systemów plików jest w pełni zgodny z wymogami opisanymi w Specyfikacji wejścia wyjścia (https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/bestia/) włącznie z odpowiednią, specyficzną lokalizacją podpisu wewnątrz pliku xml.   Ponadto przypominamy, iż: 1)      Pierwszą pomoc w trakcie pracy z programem stanowią instrukcje użytkownika i administratora, które zawierają pełny opis aplikacji oraz procedur (https://budzetjst.pl/pobieranie/dokumentacja/ ) 2)      jeśli w instrukcji nie znajdziecie Państwo potrzebnych informacji, należy poszukać odpowiedzi w dziale FAQ (często zadawane pytania) https://budzetjst.pl/pytania/ 3)      w kolejnym kroku należy skontaktować się z informatykiem obsługującym Państwa jednostkę   Co do zasady kontakt z Działem Wsparcia Technicznego (pomocą techniczną) powinien nastąpić dopiero wówczas gdy wszystkie wyżej wymienione działania - w szczególności podjęte przez służby informatyczne jednostki samorządu terytorialnego - nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.   Ponadto uprzejmie przypominamy, że poniższe zagadnienia nie są objęte zakresem pomocy technicznej systemów BeSTI@/SJO BeSTi@:
 • Instalacja oprogramowania do obsługi podpisów elektronicznych, składanie podpisów elektronicznych poza systemem BeSTi@/SJO BeSTi@, weryfikowanie podpisów elektronicznych poza systemem BeSTi@/SJO BeSTi@, oraz wszelkie inne kwestie dot. sposobów użytkowania oprogramowania do weryfikacji podpisów elektronicznych poza systemem BeSTi@/SJO BeSTi@
 • Wykonanie instalacji oprogramowania SJO BeSTi@ lub BeSTi@ w jednostce organizacyjnej
 • Sprawdzanie struktury pliku XML wygenerowanego z programów firm trzecich zawierającego sprawozdania Rb-Z i Rb-N jednostek organizacyjnych i diagnozowanie niezgodności z obowiązującym schematem XSD
i w związku z tym mogą być załatwiane w ostatniej kolejności.  
środa 2022-04-27 12:52 - support
Wyjaśnienia dot. środków z Funduszu Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowane zostały wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z wyjaśnieniami można zapoznać się na stronie internetowej zarówno Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe jak również Ministerstwa Finansów:   https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe
środa 2022-04-13 15:11 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.01.10
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.01.10. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1.       W mechanizmie dodawania podpisów z listy sprawozdań umożliwiono podpisywanie sprawozdań z wielu jednostek 2.       Przy wyborze roli podpisu sprawdzania, przy dodawaniu podpisów z listy sprawozdań, wyłączono sprawdzenie zgodności nazwiska uzyskanego z certyfikatu z zapisanym w danych jednostki
wtorek 2022-04-05 11:00 - support
Usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych.

W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych (w szczególności Rb-Z i Rb-N jednostek budżetowych) wprowadzono do systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ następujące zmiany :

 1. Wyłączono walidację użycia tego samego certyfikatu do podpisu sprawozdań więcej niż jednej jednostki.
 2. Wyłączono weryfikację zgodności nazwiska odczytanego z certyfikatu podpisu elektronicznego z informacjami zapisanymi w module „Administracja” systemu Bestia/SJO BeSTi@.

Powyższe zmiany będą szczególnie przydatne w jednostkach obsługujących (zapewniających wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy) korzystających z systemu SJO BeSTi@ lub BeSTi@.

Jednocześnie informujemy, że podpis pod sprawozdaniem powinna złożyć osoba do tego uprawniona, zaś weryfikacja prawidłowości podpisu (w tym sprawdzenie czy sprawozdanie zostało podpisane przez uprawnioną osobę) należy do obowiązków odbiorcy sprawozdań jednostkowych.

piątek 2022-04-01 09:36 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
 1. Sprawozdanie Rb-30s dostosowano do najnowszego rozporządzenia
 2. Zmieniono formatkę poprzedzającej złożenie podpisu (zgody).
 3. W sprawozdaniach budżetowych zmieniono okno wyboru roli podpisującego
 4. Poprawiono stopki sprawozdań budżetowych na wydrukach oraz xslt
 5. Zwiększono zakres informacji zapisywanych do dziennika zdarzeń
wtorek 2022-02-08 12:39 - support
Import sprawozdania Rb-27s z programów zewnętrznych
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi braku możliwości importowania plików z systemów zewnętrznych zawierających uzupełnione dane w kolumnie „Dochody otrzymane” w sprawozdaniu dochodowym Rb-27s za styczeń – tymczasowo została wyłączona reguła kontrolna blokująca import takich danych, a dane dotyczące dochodów otrzymanych są zerowane na etapie importu i nie są wczytywane do bazy danych systemu. W związku z powyższym, by umożliwić import sprawozdania należy upewnić się, że przetworzony jest najnowszy słownik reguł kontrolnych. W programie BeSTi@ - można to sprawdzić poprzez opcję „Wyślij / odbierz”. W programie SJO BeSTi@ - należy w module Administracja ustawić się na gałęzi „Reguły kontrolne”, po czym w zakładce Plik wybrać opcję „Importuj z serwera dystrybucyjnego”. Jednocześnie, w nawiązaniu do poprzedniego komunikatu, przypominamy o konieczności dostosowania oprogramowania zewnętrznego w zakresie prawidłowej struktury eksportowanych plików XML oraz ich zawartości.
wtorek 2022-02-08 11:20 - support
Kolumna „Dochody otrzymane” w sprawozdaniu Rb-27s – komunikat
Szanowni Państwo, przypominamy, że od stycznia bieżącego roku, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,  w sprawozdaniu dochodowym Rb-27s nie występuje już kolumna „Dochody otrzymane”. Po raz ostatni wypełnia się ją w sprawozdaniu za IV kwartał 2021 r. Nadto przypominamy, że kolumna „Dochody otrzymane” mogła być wypełniania jedynie w sprawozdaniach miesięcznych Rb-27s za miesiące kończące I, II i III kwartał oraz w sprawozdaniu rocznym. Z powyższych powodów pliki sprawozdań tworzone w zewnętrznych programach finansowo-księgowych za okresy sprawozdawcze 2022 r., nie powinny zawierać kol. „Dochody otrzymane”. Twórcy oprogramowania zewnętrznego winni zadbać o prawidłową strukturę eksportowanych plików XML oraz ich zawartość tj. zakres danych adekwatny do okresu sprawozdawczego.