piątek 2023-11-24 13:26 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.01.24
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.01.24. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1.Wyrówanie do wersji systemu BeSTi@.
wtorek 2023-09-26 14:11 - support
Polityka haseł w programie BeSTi@ / SJO BeSTi@
Począwszy od wersji 7.060.00.24 w systemach BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ udostępniono funkcjonalność umożliwiającą wdrożenie polityki haseł dla użytkowników ww. systemów. Po aktualizacji ww. systemów mechanizmy związane z polityką haseł nie będą automatycznie uruchomione lecz będą wymagać samodzielnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami polityk bezpieczeństwa każdej instytucji korzystającej z bazy systemu. W związku z powyższym przed uruchomieniem polityki haseł prosimy o zapoznanie się z dokumentem, w którym omówione zostały kwestie związane z tą funkcjonalnością: Polityka haseł w programie BeSTi@ / SJO BeSTi@ - instrukcja
wtorek 2023-09-26 14:07 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.00.24
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.00.24. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Na oknie logowania dodano informacje o stanie klawiszy CapsLock i NumLock 2. Na liście użytkowników dodano możliwość jej filtrowania (tylko aktywni/wszyscy/zablokowani) 3. Na belce głównej aplikacji dodano informacje o ostatnio udanym logowaniu, ostatnio nieudanym logowaniu oraz o liczbie dni do wygaśnięcia hasła (jeśli dotyczy) 4. Na formatce 'Użytkownik' dodano opcję 'Wymagana zmiana hasła po zalogowaniu' 5. W module Administracja dodano opcję 'Polityka haseł'. Umożliwia ona włączenie polityki haseł oraz jej konfigurację 6. Na formatce 'Polityka haseł' umożliwiono wyłączenie aktywności poszczególnych grup opcji 7. Na liście użytkowników dodano przycisk 'Odśwież' 8. Dodano rolę systemową 'Admin polityki haseł' 9. W polityce haseł minimalną wartość opcji 'minimalny okres ważności' ustalono na 0 10. Bez względu na to czy w polityce haseł ustalono blokadę czasową czy stałą, to użytkownik, po przekroczeniu progu błędnych logowań, ma ustawiony znacznik 'Blokada logowań'
wtorek 2023-07-04 09:55 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.01.23
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.01.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1.Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań
wtorek 2023-06-27 10:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. W module Budżet na liście dokumentów w kategoriach 'Plany finansowe do projektu budżetu' oraz 'Plany finansowe' dodano opcję w menu 'Import planu finansowego dla jednostki typu ‘inna (wyłącznie planistyczna)’'. Przed importem konieczne jest zaznaczenie wyłącznie jednej jednostki typu 'inna (wyłącznie planistyczna)' i to dla niej zostanie utworzony importowany plan finansowy. 2. Dodano dodatkowe grupowanie pozycji (dla G i M) na wydrukach Rb-34s 3. W module Administracja dodano nową gałąź 'Zalogowani użytkownicy'. Prezentuje ona listę użytkowników zalogowanych aktualnie do bazy. Po otwarciu listy należy użyć przycisku Odśwież. 4. Na formatkach sprawozdań Rb-30s oraz Rb-34s w tabelach zmiennopozycyjnych umożliwiono grupowanie
czwartek 2023-04-06 11:24 - support
Import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych
Szanowni Państwo, wobec licznych pytań o import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych za okres I kwartał 2023 przypominamy, że od tego okresu generowane są one dla jednostek budżetowych. W związku z tym w importowanych plikach XML należy określać typ jednostki jako <Typ>JB</Typ>, nie jak dotychczas jako <Typ>WRSJO</Typ>. Plik posiadający nieodpowiedni typ nie będzie zaimportowany do SJO BeSTii. W celu przygotowania odpowiedniego pliku należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego.
  Jak samodzielnie sprawdzić, czy dane w importowanym pliku są prawidłowe? 1. W programie SJO BeSTi@ przejść do zakładki Sprawozdania, następnie podświetlić sprawozdanie Rb-34s na liście dokumentów. 2. Przejść do zakładki Plik, wybrać opcję Eksport do pliku XML i zapisać wybrane sprawozdanie na dysku. 3. Wyeksportowany na dysk plik należy otworzyć (na przykład za pomocą notatnika lub przeglądarki internetowej). 4. Plik importowany należy otworzyć w analogiczny sposób. 5. Po otwarciu obu dokumentów należy porównać znajdujące się w nich dane w sekcji . Jeżeli dane - takie jak na przykład typ jednostki - różnią się w obu plikach, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego w celu pomocy w odpowiednim przygotowaniu pliku, by umożliwić jego import do SJO BeSTii.
środa 2023-04-05 09:19 - support
Co zrobić, gdy w SJO BeSTii nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?
https://budzetjst.pl/pytania/co-zrobic-gdy-nie-generuje-sie-sprawozdanie-rb-34s/
wtorek 2023-04-04 14:18 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.01.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie do wersji 7.052.01.21 systemu BeSTi@
poniedziałek 2023-04-03 13:41 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Udostępniono opcję masowego importu sprawozdań ze wskazanego folderu na dysku. W przypadku gdy importowane jest sprawozdanie Rb-50x oraz Rb-27ZZ a nie istnieje takie to przed importem generowana jest odpowiednia metryka.