Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

wtorek 2022-01-04 10:23 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.04.07. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

wtorek 2022-01-04 10:23 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.04.07 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

poniedziałek 2021-11-22 12:14 - support

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem możliwości wyboru sposobu liczenia średniej w uchwałach WPF, udostępniamy instrukcję opisującą tę procedurę. Instrukcja dostępna jest pod adresem https://instalatory-bestia.nefeni.pl:6784/WariantySredniejwWPF.pdf 

poniedziałek 2021-11-22 12:01 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.00.07. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

poniedziałek 2021-11-22 12:01 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.00.07 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

czwartek 2021-11-04 13:45 - support

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF przypominamy o sprawdzeniu przed wysyłką, czy dokument posiada odpowiednią kategorię. W przypadku wybrania błędnej kategorii, na przykład „Projektu Zmiany WPF” zamiast „Projektu WPF”, nie ma możliwości jej poprawy. W takiej sytuacji dokument należy usunąć z systemu i dodać ponownie […]

piątek 2021-10-29 10:38 - support

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) trwają obecnie prace nad dostosowaniem formularzy wieloletnich prognoz finansowych do zmian wprowadzonych art. 7 i 9 w/w ustawy. W związku z powyższym w systemie […]

wtorek 2021-10-26 14:02 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.03.06 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]