Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

piątek 2021-04-16 12:22 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań Rb-Z, Rb-N
piątek 2021-04-16 12:22 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.02.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.01.02
piątek 2021-04-09 15:41 - support
Szanowni Państwo, w przypadku, gdy okres sprawozdawczy I Kwartał otwarty został na poprzedniej wersji programu, a po aktualizacji występuje problem z otwarciem sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N ("Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu"), należy usunąć cały okres sprawozdawczy i dodać go ponownie na aktualnej wersji. W tym celu należy:
  1. w module Sprawozdania kliknąć prawym przyciskiem myszy na gałęzi Wszystko
  2. wybrać opcję Lista okresów sprawozdawczych
  3. w środkowym oknie podświetlić okres „I Kwartał” za 2021 rok (jeżeli nie widać go na liście należy zjechać nieco niżej)
  4. wybrać przycisk Usuń u dołu ekranu. Następnie można dodać okres ponownie i wypełnić poprawne już sprawozdania.
UWAGA: Usunięcie okresu skutkować będzie utratą wszystkich istniejących sprawozdań - będzie je trzeba wprowadzić je na nowo. W przypadku sprawozdań, których formatki nie zmieniały się wraz z ostatnią wersją, czyli Rb-27s oraz Rb-28s, można zapobiec utracie danych. By to zrobić należy:
  1. wyeksportować sprawozdanie do pliku XML
  2. usunąć i dodać ponownie kwartał zgodnie z powyższą instrukcją
  3. wyeksportowane wcześniej pliki z dwoma sprawozdaniami można ponownie zaczytać do systemu. Pozostałe sprawozdania należy ponownie wypełnić.
 
piątek 2021-04-09 15:40 - support
Formularze niniejszych sprawozdań w formacie .xls dostępne są do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna Sprawozdania sporządzone na tych wzorach mogą zostać wczytane do systemu BeSTi@. Uwaga: do prawidłowego wykonania importu konieczne jest używanie opublikowanych wzorów bez ingerowania w ich strukturę, w szczególności w zakresie ukrytych arkuszy, z których dane są importowane.