Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

piątek 2022-04-01 09:36 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

czwartek 2022-03-24 13:52 - support

W nawiązaniu do informacji dot. zasady weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 027 informujemy, iż udziały gmin w opłacie alkoholowej winny być klasyfikowane w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Począwszy od 2022 r. w informacjach o udziałach w opłacie alkoholowej za II kwartał 2022 […]

poniedziałek 2022-02-14 14:18 - support

Szanowni Państwo, informujemy, że na mocy § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) sprawozdanie Rb-27S począwszy od sprawozdania za rok 2021 podlegać będzie w systemie BeSTi@ weryfikacji w zakresie wielkości dochodów wykonanych z tytułu udziału […]

wtorek 2022-02-08 12:39 - support

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi braku możliwości importowania plików z systemów zewnętrznych zawierających uzupełnione dane w kolumnie „Dochody otrzymane” w sprawozdaniu dochodowym Rb-27s za styczeń – tymczasowo została wyłączona reguła kontrolna blokująca import takich danych, a dane dotyczące dochodów otrzymanych są zerowane na etapie importu i nie są wczytywane do […]