Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

czwartek 2022-04-07 11:49 - support

Szanowni Państwo, W związku z bardzo licznymi, powtarzającymi się pytaniami przekazywanymi w zgłoszeniach telefonicznych, dotyczącymi kwestii wprowadzonego z początkiem 2022 r. wymogu podpisu elektronicznego na sprawozdaniach jednostkowych w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ) przedstawiamy najważniejsze informacje formalne i techniczne, które mogą Państwu pomóc w prawidłowym przekazaniu sprawozdań.   Wymogi dotyczące sprawozdań z operacji finansowych: […]

wtorek 2022-04-05 11:00 - support

W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych (w szczególności Rb-Z i Rb-N jednostek budżetowych) wprowadzono do systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ następujące zmiany : Wyłączono walidację użycia tego samego certyfikatu do podpisu sprawozdań więcej niż jednej jednostki. Wyłączono weryfikację zgodności nazwiska odczytanego z certyfikatu podpisu elektronicznego z informacjami zapisanymi w module „Administracja” systemu Bestia/SJO BeSTi@. […]

piątek 2022-04-01 11:04 - support

1. Skąd otrzymać plik licencyjny? Podczas pierwszego uruchomienia programu SJO BeSTi@ konieczne jest zaimportowanie pliku licencyjnego. Jest nim plik XML zawierający dane o jednostce organizacyjnej, która będzie obsługiwana przez program. Plik z danymi jednostki powinien zostać przygotowany w systemie BeSTi@ i dostarczony przez macierzystą JST. By wygenerować plik z danymi jednostki w programie BeSTi@ należy […]

piątek 2022-04-01 09:37 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]