Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

wtorek 2021-04-27 14:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. W sprawozdaniu Rb-28s poprawiono działanie reguły kontrolnej o treści błędu „W Rb-Z wykazano mniejsze zobowiązania wymagalne ogółem niż wynikają z Rb-28s”. Reguła nie sprawdza dłużej zgodności między sprawozdaniem Rb-28s a zbiorczym sprawozdaniem Rb-Z z gałęzi JOP.
wtorek 2021-04-27 14:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany: 1. Wyrównanie wersji do sytemu BeSTi@ 7.012.03.02
piątek 2021-04-16 13:13 - support
Problem: podczas importu sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP z pliku .xls pojawia się niniejszy komunikat.
Rozwiązanie: problem wynika z niewłaściwej konfiguracji bibliotek MS Excel. Skutecznym w tej sytuacji rozwiązaniem może być przeinstalowanie programu BeSTi@ z pełnej wersji instalacyjnej (instalator dostępny jest tutaj), z uprawnieniami administratora systemu Windows. Nie jest wymagane wcześniejsze odinstalowanie BeSTii – po uruchomieniu instalatora wystarczy wskazać ścieżkę do istniejącego katalogu i w kolejnym kroku wybrać opcję instalacji samej aplikacji (z podłączeniem do już istniejącej bazy danych).
Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na dane istniejące już w systemie.
Jeżeli powyższy sposób nie będzie skuteczny, należy zainstalować odpowiednie sterowniki samodzielnie. Znaleźć je można pod adresami https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 lub https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920 . Uwaga: niezależnie od wersji systemu, należy pobrać 32-bitową wersję pliku. W kwestii instalacji, należy uruchomić wiersz poleceń i posłużyć się następującą komendą: accessdatabaseengine.exe /quiet /passive
W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.