Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

piątek 2022-10-07 14:06 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.03.16 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

piątek 2022-10-07 14:05 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.03.16. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

czwartek 2022-10-06 10:05 - support

Problem: Po aktualizacji programu do wersji 7.039.01.16 nie można utworzyć okresu sprawozdawczego za III kwartał 2022. Pojawia się komunikat: Jednocześnie na planszy pojawiającej się po uruchomieniu programu widnieje niniejsze zalecenie: Rozwiązanie: Zgodnie z informacjami na powyższej planszy należy zaktualizować serwer SQL. Od 12 lipca 2022 roku minimalną wymaganą wersją jest MS SQL 2014. Instrukcje opisujące […]

środa 2022-10-05 15:09 - support

Zapraszamy na szkolenie on-line w dniu 12 października 2022 r. o godz.11:00. Począwszy od aktualizacji do wersji 7.039.00.16, systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@, nastąpią zmiany w zakresie obsługi jednostek. W związku z przygotowaniem systemu do transferu danych do GUS (projekt SMUP), wszystkie zdefiniowane wcześniej jednostki organizacyjne zostaną przeniesione do gałęzi „Zamknięte systemowo z końcem roku […]

poniedziałek 2022-10-03 15:04 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.01.16. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

poniedziałek 2022-10-03 15:04 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.01.16 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

poniedziałek 2022-10-03 12:35 - support

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany Wzór informacji o niewykorzystanych przez JST środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej po upływie III kwartału 2022 r.). Stosownie do przepisu art. 14 ust 16 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 15 dni od dnia […]