Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

wtorek 2023-01-31 16:57 - support

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy poradniki opisujące zmiany w programach BeSTi@ i SJO BeSTi@, obejmujące obsługę jednostek oraz dokumentów. Zamieszczamy również przewodnik, zawierający instrukcje odnośnie sprawozdań budżetowych za IV Kwartał 2022 r. 1. Poradnik opisujący zmiany w obsłudze sprawozdań, które obowiązują od wersji 7.048.00.18 2. Szczegółowe instrukcje odnośnie sporządzania sprawozdań budżetowych w BeSTii 3. Zmiany w […]

czwartek 2023-02-16 13:59 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.11.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

poniedziałek 2023-02-13 14:28 - support

Szanowni Państwo, uprzejmie ponawiamy prośbę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl w aktualnościach, w sekcji często zadawanych pytań oraz treściami w zamieszczonych na portalu dokumentacji systemów oraz poradnikach. Bardzo duża część odpowiedzi na Państwa pytania zawarta jest w tych materiałach. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się aktualnie pytań. […]

piątek 2023-02-10 11:21 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

piątek 2023-02-10 11:21 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

czwartek 2023-02-09 11:14 - support

Szanowni Państwo, w obecnej wersji programu występuje błąd podczas weryfikacji sprawozdań z planami finansowymi. Informujemy, że problem jest nam znany, trwają nad nim prace i zostanie on poprawiony w kolejnej wersji programu.

środa 2023-02-08 10:31 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.09.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

środa 2023-02-08 10:31 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.09.18. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

wtorek 2023-02-07 13:38 - support

Sporządzenie sprawozdania Rb-ZN w systemie BeSTi@ nie jest obligatoryjne. Sprawozdanie to jest ujęte w załączniku nr 6 jako sprawozdanie przekazywane jedynie do dysponentów budżetu państwa. Sprawozdania jednostkowe i łączne co do zasady powinny być sporządzone na formularzu: https://www.gov.pl/web/finanse/formularz-rbzn, chyba, że w ramach dotychczasowej praktyki składania tych sprawozdań dysponentowi (odbiorcy tego sprawozdania) ustalono inną formę elektroniczną. […]

poniedziałek 2023-02-06 15:07 - support

Szanowni Państwo, Aby usprawnić działania Pomocy Technicznej (Help-Desk) i dzięki temu umożliwić uzyskanie szybkiej pomocy wszystkim, którzy borykają się z istotnymi problemami, które rzeczywiście WYMAGAJĄ naszych działań jako wykonawcy utrzymującego systemy BeSTi@ i SJO BeSTi@ gorąco apelujemy do Państwa o:   1. W pierwszej kolejności zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na portalu budzetsjt.pl […]

poniedziałek 2023-02-06 09:22 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.07.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]