Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

wtorek 2021-02-23 15:21 - support
Szanowni Państwo, W najbliżej aktualizacji systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ zostanie zaktualizowany moduł do pomocy zdalnej. Obecna wersja TeamViewer 9 zostanie zastąpiona przez najnowszą Team Viewer 15. Aktualizacja planowana jest na początku kwietnia bieżącego roku.    
poniedziałek 2021-02-15 09:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono kreator 'Pobierz pozycje ze słownika zadań' w załączniku inwestycyjnym
  2. Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie dokumentu planistycznego z pliku xml do gałęzi „Uchwały i zarządzenia wprowadzone w RIO”
  3. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych
poniedziałek 2021-02-15 09:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych
piątek 2021-02-05 13:27 - support
Przed rozpoczęciem pracy nad sprawozdaniami 28s za okres Styczeń MF należy określić obowiązującą w danym roku szczegółowość. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wprowadzenie pozycji sprawozdania ani wczytanie danych z pliku XML. Aby to uczynić należy przejść do listy sprawozdań i otworzyć formatkę sprawozdania Rb-28s. W nagłówku sprawozdania znajduje się pole „Szczegółowość”. Z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednią wartość, po czym należy zapisać sprawozdanie. UWAGA: w programie BeSTi@ operację tę przeprowadza się na poziomie sprawozdania zbiorczego; w następstwie szczegółowość sprawozdań jednostkowych zmienia się automatycznie.