Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

wtorek 2022-02-08 11:20 - support

Szanowni Państwo, przypominamy, że od stycznia bieżącego roku, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,  w sprawozdaniu dochodowym Rb-27s nie występuje już kolumna „Dochody otrzymane”. Po raz ostatni wypełnia się ją w sprawozdaniu za IV kwartał 2021 r. Nadto przypominamy, że kolumna „Dochody otrzymane” mogła być wypełniania […]

poniedziałek 2022-02-07 10:16 - support

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem okresu sprawozdawczego StyczeńMF przypominamy o konieczności wskazania (zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej) sposobu wypełniania kol. plan (po zmianach) w sprawozdaniach Rb-28S – zgodnie z przyjętą na dany rok budżetowy szczegółowością planów finansowych jednostek budżetowych. Operację tę przeprowadza się w […]

środa 2022-02-02 18:30 - support

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem okresu sprawozdawczego StyczeńMF przypominamy o konieczności wskazania (zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika nr 37 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej) sposobu wypełniania kol. plan (po zmianach) w sprawozdaniach Rb-28S – zgodnie z przyjętą na dany rok budżetowy szczegółowością planów finansowych jednostek budżetowych. Operację tę przeprowadza się w […]

wtorek 2022-01-25 09:10 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.025.00.09. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]