Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

poniedziałek 2021-02-15 09:10 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.01.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
 1. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych
piątek 2021-02-05 13:27 - support
Przed rozpoczęciem pracy nad sprawozdaniami 28s za okres Styczeń MF należy określić obowiązującą w danym roku szczegółowość. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wprowadzenie pozycji sprawozdania ani wczytanie danych z pliku XML. Aby to uczynić należy przejść do listy sprawozdań i otworzyć formatkę sprawozdania Rb-28s. W nagłówku sprawozdania znajduje się pole „Szczegółowość”. Z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednią wartość, po czym należy zapisać sprawozdanie. UWAGA: w programie BeSTi@ operację tę przeprowadza się na poziomie sprawozdania zbiorczego; w następstwie szczegółowość sprawozdań jednostkowych zmienia się automatycznie.
środa 2021-02-03 13:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia"". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany:
 1. Na oknie kontekstowym jednostek dodano opcję 'w roku' umożlwiającą zmianę trybu działania pola 'Stan słownika' tego okna. Włączenie tej opcji wyświetla wszystkie jednostki aktywne w danym roku.
 2. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano kolumnę 'Rok zamknięcia'
 3. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano możliwość ukrycia pozycji zamkniętych z danym rokiem
 4. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-27S z planem
 5. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-28S z planem
 6. Zmodyfikowano reguły kontrolne weryfikujące zgodność sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z planem
środa 2021-02-03 13:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: W systemie BeSTi@:
 1. Uaktualniono funkcjonalność Symulacji WPF (formatka, wydruki, kreatory, reguły kontrolne) do najnowszego rozporządzenia. Dokumentem źródłowym dla symulacji musi być dokument zgodny z najnowszym rozporządzeniem.
 2. Gdy istnieje w danym roku budżetowym skonfigurowany układ dokumentów planistycznych dla Projektów, przed otwarciem okna edycji tego układu dla Uchwał, automatycznie kopiowany jest on z układu dla Projektów.
 3. Zmieniono komunikat pojawiający się przy pierwszym otwarciu sprawozdania SP-1
 4. Poprawiono raport 'Symulacja Ogólna'
 5. Na oknie kontekstowym jednostek dodano opcję 'w roku' umożlwiającą zmianę trybu działania pola 'Stan słownika' tego okna. Włączenie tej opcji wyświetla wszystkie jednostki aktywne w danym roku.
 6. Na formatkach 'Zadanie' oraz 'Przedsięwzięcie' dodano  pole 'Rok zamknięcia'. Po wypełnieniu tego pola oraz zapisaniu danych edycja danych w tym zadaniu/przedsięwzięciu jest blokowana. Nie dotyczy to pola „Rok do” gdzie można jego wartość zwiększyć o jeden co doprowadzi do sytuacji, że „Rok do” będzie mniejszy tylko o jeden od pola „Rok zamknięcia”.
 7. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano kolumnę 'Rok zamknięcia'
 8. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' w menu Plik dodano opcję 'Ustaw rok zamknięcia w zaznaczonych'. Umożliwia ona masowe ustawienie roku zamknięcia w zaznaczonych na liście pozycjach.
 9. Na listach 'Zadania' oraz 'Przedsięwzięcia' dodano możliwość ukrycia pozycji zamkniętych z danym rokiem
 10. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-27S z planem
 11. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-28S z planem
 12. W sprawozdaniu Rb-NDS dodano nowe reguły kontrolne
 13. Zmodyfikowano reguły kontrolne weryfikujące zgodność sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z planem
 14. W dokumencie WPF poprawiono dostępność wiersza 10.11
 15. W dokumencie WPF oraz Symulacji WPF dodano nowe reguły kontrolne dotyczące wiersza 10.11
 16. W funkcjonalności usunięcia jednostki w słowniku jednostek pole 'Data faktycznej likwidacji jednostki' jest wymagana