Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

wtorek 2023-01-31 16:57 - support

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy poradniki opisujące zmiany w programach BeSTi@ i SJO BeSTi@, obejmujące obsługę jednostek oraz dokumentów. Zamieszczamy również przewodnik, zawierający instrukcje odnośnie sprawozdań budżetowych za IV Kwartał 2022 r. 1. Poradnik opisujący zmiany w obsłudze sprawozdań, które obowiązują od wersji 7.048.00.18 2. Szczegółowe instrukcje odnośnie sporządzania sprawozdań budżetowych w BeSTii 3. Zmiany w […]

poniedziałek 2022-10-03 15:04 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.01.16 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

poniedziałek 2022-10-03 12:35 - support

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany Wzór informacji o niewykorzystanych przez JST środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej po upływie III kwartału 2022 r.). Stosownie do przepisu art. 14 ust 16 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 15 dni od dnia […]

czwartek 2022-09-29 14:00 - support

Począwszy od aktualizacji systemu BeSTi@ do wersji 7.039.00.16, w związku z przygotowaniem systemu do transferu danych do GUS (projekt SMUP), nastąpią zmiany w zakresie obsługi jednostek w aplikacjach BeSTi@ oraz SJO BeSTi@, a wszystkie zdefiniowane wcześniej jednostki organizacyjne zostaną systemowo zamknięte z końcem 2022 roku. Zmiany nie dotyczą jednostek z osobowością prawną (samorządowych instytucji kultury, […]

czwartek 2022-09-29 14:00 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.00.16 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu […]

czwartek 2022-09-29 14:00 - support

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.00.16. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w […]

poniedziałek 2022-09-05 13:00 - support

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z publikacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) obecnie trwają wstępne prace nad dostosowaniem formularzy wieloletnich prognoz finansowych do zmian wprowadzonych art. 28 ww. ustawy.   W związku z powyższym w systemie BeSTi@ został udostępniony raport umożliwiający uzyskanie informacji o spełnieniu w […]

środa 2022-08-03 11:59 - support

Szanowni Państwo, informujemy, że najnowszy słownik klasyfikacji budżetowej, zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem, został udostępniony dla użytkowników programów BeSTi@ oraz SJO BeSTia. Dostępne są również zaktualizowane pod tym kątem podglądy wydruków.   By umożliwić korzystanie z zaktualizowanej klasyfikacji należy: W programie BeSTi@ za pomocą przycisku „Wyślij/Odbierz” pobrać i przetworzyć przesłane w dniu dzisiejszym wiadomości. Przesłane zostały […]

wtorek 2022-07-05 16:55 - support

Uprzejmie informujemy, że w systemie BeSTi@ udostępniono możliwość sporządzenia sprawozdania SP-1 część B. Przed przystąpieniem do wypełnienia w/w sprawozdania prosimy o zapoznanie się z: aktualnymi wskazówkami dotyczące sporządzania w/w sprawozdania materiałem informacyjnym dotyczącym wypełniania części B sprawozdania SP-1 instrukcją sposobu odwzorowania uchwały w części 4 sprawozdania SP-1

poniedziałek 2022-07-04 08:00 - support

1. Skąd otrzymać plik licencyjny? Podczas pierwszego uruchomienia programu SJO BeSTi@ konieczne jest zaimportowanie pliku licencyjnego. Jest nim plik XML zawierający dane o jednostce organizacyjnej, która będzie obsługiwana przez program. Plik z danymi jednostki powinien zostać przygotowany w systemie BeSTi@ i dostarczony przez macierzystą JST. By wygenerować plik z danymi jednostki w programie BeSTi@ należy […]