piątek 2023-09-01 15:10 - support
Informacja o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na 31.08.2023
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany komunikat ze wzorem informacji o środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej według stanu na 31 sierpnia 2023 r.) do ewentualnego wypełnienia i przesłania na wskazaną w tym komunikacie skrytkę ePUAP w terminie do 15 września 2023 r. Wzór ten jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, które wg stanu na 31 sierpnia 2023 r. nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Link do strony zawierającej powyższy komunikat oraz wzór: Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe
środa 2023-08-09 10:24 - support
Przetwarzanie paczki zawierającej pismo przesłane przez Ministerstwo Finansów
Szanowni Państwo, przypominamy, że w celu poprawnego przetworzenia paczki zawierającej pismo przesłane przez Ministerstwo Finansów należy w pierwszej kolejności kliknąć przycisk Potwierdź, a dopiero następnie przycisk Pobierz.
wtorek 2023-08-08 10:30 - support
Co zrobić, gdy bilet komunikacyjny został zablokowany?
W takiej sytuacji należy wysłać zgłoszenie mailowe (na adres pomoc@budzetjst.pl) zawierające: – prośbę o odblokowanie biletu komunikacyjnego, – powód zablokowania biletu (jeśli nie znamy przyczyny zablokowania, proszę wpisać „Powód nieznany”), – nazwę i kod JST jednostki, – telefon kontaktowy. Po realizacji zgłoszenia otrzymacie Państwo e-maila zwrotnego z informacją o odblokowaniu biletu i możliwości dalszego korzystania z komunikacji.
wtorek 2023-07-04 12:32 - support
II kwartał 2023 oraz SP-1 (Cz.B) – otwarcie okresów sprawozdawczych w BeSTii
Szanowni Państwo, w dniu 3 lipca 2023 r. zostały rozesłane w systemie BeSTi@ paczki komunikacyjne umożliwiające rozpoczęcie pracy ze sprawozdawczością za II kwartał 2023 r. oraz ze sprawozdaniami SP-1. By otworzyć w/w okresy sprawozdawcze należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji (7.054.01.23), a następnie odebrać i przetworzyć wiadomości.
wtorek 2023-07-04 09:55 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.01.23
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.01.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1.Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań
wtorek 2023-06-27 10:47 - support
[Przypomnienie] Ważny termin wysyłki korekt Rb za 2022 r.
W związku z prowadzonymi pracami nad projektem ustawy budżetowej Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że podstawą do wyliczenia wysokości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 są dane wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zwraca się z uprzejmą prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o pilne przekazanie w w/w terminie do regionalnych izb obrachunkowych - za pośrednictwem informatycznego systemu BeSTi@ - przygotowywanych, lecz jeszcze nie wysłanych korekt sprawozdań Rb-PDP, RB-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS za 2022 r.
wtorek 2023-06-27 10:24 - support
Obsługa II kwartału 2023 r.
Szanowni Państwo, informujemy, że do obsługi II kwartału 2023 r. konieczna będzie aktualizacja systemu BeSTi@ do najnowszej wersji (7.054.00.23).
wtorek 2023-06-27 10:23 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Na formatce sprawozdania jednostkowego JST dodano opcję z informacją o umiejscowieniu podpisów elektronicznych 2. Dodano raport 'Agregowanie Rb-50D' 3. Dodano raport 'Agregowanie Rb-50W' 4. Dodano raport 'Agregowanie Rb-27ZZ' 5. Na formatkach sprawozdań Rb-30s oraz Rb-34s w tabelach zmiennopozycyjnych umożliwiono grupowanie 6. W module Budżet na liście dokumentów w kategoriach 'Plany finansowe do projektu budżetu' oraz 'Plany finansowe' dodano opcję w menu 'Import planu finansowego dla jednostki typu ‘inna (wyłącznie planistyczna)’'. Przed importem konieczne jest zaznaczenie wyłącznie jednej jednostki typu 'inna (wyłącznie planistyczna)' i to dla niej zostanie utworzony importowany plan finansowy. 7. Dodano dodatkowe grupowanie pozycji (dla G i M) na wydrukach Rb-34s 8. W module Administracja dodano nową gałąź 'Zalogowani użytkownicy'. Prezentuje ona listę użytkowników zalogowanych aktualnie do bazy. Po otwarciu listy należy użyć przycisku Odśwież.
czwartek 2023-04-06 11:24 - support
Import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych
Szanowni Państwo, wobec licznych pytań o import sprawozdań Rb-34s z programów zewnętrznych za okres I kwartał 2023 przypominamy, że od tego okresu generowane są one dla jednostek budżetowych. W związku z tym w importowanych plikach XML należy określać typ jednostki jako <Typ>JB</Typ>, nie jak dotychczas jako <Typ>WRSJO</Typ>. Plik posiadający nieodpowiedni typ nie będzie zaimportowany do SJO BeSTii. W celu przygotowania odpowiedniego pliku należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego.
  Jak samodzielnie sprawdzić, czy dane w importowanym pliku są prawidłowe? 1. W programie SJO BeSTi@ przejść do zakładki Sprawozdania, następnie podświetlić sprawozdanie Rb-34s na liście dokumentów. 2. Przejść do zakładki Plik, wybrać opcję Eksport do pliku XML i zapisać wybrane sprawozdanie na dysku. 3. Wyeksportowany na dysk plik należy otworzyć (na przykład za pomocą notatnika lub przeglądarki internetowej). 4. Plik importowany należy otworzyć w analogiczny sposób. 5. Po otwarciu obu dokumentów należy porównać znajdujące się w nich dane w sekcji . Jeżeli dane - takie jak na przykład typ jednostki - różnią się w obu plikach, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu zewnętrznego w celu pomocy w odpowiednim przygotowaniu pliku, by umożliwić jego import do SJO BeSTii.