Dodawania nowego okresu sprawozdawczego – błąd logowania za pomocą konta NT AUTHORITY/LOCALSERVICE

piątek 2019-03-15 15:00 - support
Problem:  Podczas próby dodania nowego okresu sprawozdawczego pojawia się komunikat: „Nie można utworzyć kopii bazy danych. Serwer bazy danych loguje się jako konto: NT AUTHORITY/LOCALSERVICE, które nie posiada uprawnień do wybranego folderu”. Rozwiązanie:  Operację przeprowadzamy na komputerze, na którym jest uruchomiony SQL Server. 1. Otwieramy „Panel sterowania” -> „Narzędzia Administracyjne”. 2. Wybieramy opcję „Usługi”. 3. […]