czwartek 2021-07-29 12:45 - support
Nie można wygenerować Analizy WPF lub innego raportu korzystającego z mechanizmu eksportu do Excela
Problematyczne w tej sytuacji mogą być nieprawidłowe wpisy do rejestru. Szczególnie, jeżeli na stanowisku był zainstalowany nowszy Office, a następnie w jego miejsce został zainstalowany starszy Office. Rozwiązaniem tego typu problemu jest usunięcie niepoprawnych wpisów do Rejestru. W pierwszej kolejności należy wejść w „Start” i uruchomić „Edytor rejestru”. W oknie, które się pojawi, wybrać „Edycja”, a następnie „Znajdź”. W podświetlonym polu należy wkleić dwa wpisy:   1. W pierwszej kolejności ciąg {00020813-0000-0000-C000-000000000046}, w polu „Uwzględnij” zaznaczamy jedynie „Klucze”, resztę odznaczamy i wybieramy „Znajdź następny”. Znaleziony klucz zostaje podświetlony, należy kliknąć strzałkę, która znajduje się obok wpisu. Wyświetli się wtedy jeden lub więcej podkluczy. W tym momencie należy zweryfikować uważnie, jaki podklucz jest przypisany do Excela, który obecnie jest zainstalowany na stanowisku. Lista możliwości znajduje się poniżej: - 1.5 dla programu Excel 2003. - 1.6 dla programu Excel 2007. - 1.7 dla programu Excel 2010. - 1.8 dla programu Excel 2013. - 1.9 dla programu Excel 2016. Jeżeli podklucz pasuje do obecnie zainstalowanej wersji Excel, należy kilkukrotnie przeszukać rejestr wybierając „Edycja” i Znajdź następny”. Jeżeli wszystkie podklucze będą prawidłowe, można przejść do następnego ciągu. Jeżeli, któryś z podklucz jest nieprawidłowy w stosunku do zainstalowanej na komputerze wersji Excela, to należy go usunąć. W tym celu wybieramy niepoprawny podklucz prawym przyciskiem myszki i zaznaczamy „Usuń”. Potwierdzamy chęć usunięcia wpisu i przeszukujemy Rejestr ponownie. Przykład: Na komputerze zainstalowany jest Excel 2010, a w rejestrze istnieje gałąź 1.7 oraz 1.9. Wówczas należy usunąć niepoprawny wpis czyli 1.9.   2. Kolejnym ciągiem do sprawdzenia jest {2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}, procedury odnośnie przeszukiwania rejestru są takie same jak w części numer 1. W momencie znalezienia klucza ponownie porównujemy go do Excela, który zainstalowany jest na stanowisku. Lista możliwości znajduje się poniżej: - 2.3 dla programu Office 2003. - 2.4 dla programu Office 2007. - 2.5 dla programu Office  2010. - 2.6, 2.7 dla programu Office 2013. - 2.8 dla programu Office 2016. Jeżeli przeszukując rejestr znajdziemy niepoprany podklucz to należy go usunąć, zostawiając poprawny. W tym celu wybieramy niepoprawny podklucz prawym przyciskiem myszki i zaznaczamy „Usuń”. Potwierdzamy chęć usunięcia wpisu i przeszukujemy Rejestr ponownie. Przykład: Na komputerze zainstalowany jest Excel 2010, a w rejestrze istnieje gałąź 2.5 oraz 2.8. Wówczas należy usunąć niepoprawny wpis 2.8.
wtorek 2021-04-13 13:45 - support
Problem z importem sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP
Problem: podczas importu sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP z pliku .xls pojawia się niniejszy komunikat. Rozwiązanie: problem wynika z niewłaściwej konfiguracji bibliotek MS Excel. Skutecznym w tej sytuacji rozwiązaniem może być przeinstalowanie programu BeSTi@ z pełnej wersji instalacyjnej (instalator dostępny jest tutaj), z uprawnieniami administratora systemu Windows. Nie jest wymagane wcześniejsze odinstalowanie BeSTii – po uruchomieniu instalatora wystarczy wskazać ścieżkę do istniejącego katalogu i w kolejnym kroku wybrać opcję instalacji samej aplikacji (z podłączeniem do już istniejącej bazy danych). Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na dane istniejące już w systemie.   W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.
środa 2019-11-20 14:59 - support
Komunikat „Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia”
Problem: 
Po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia (Connection)”. Nie ma możliwości zalogowania się do programu.
Rozwiązanie: 
W takiej sytuacji należy otworzyć folder, w którym zainstalowany jest program BeSTi@ / SJO BeSTi@ (np. klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje Otwórz lokalizację pliku). Następnie należy zlokalizować plik „dbsettings” o rozszerzeniu XML i usunąć go z folderu. Po wykonaniu tej operacji można ponownie uruchomić program; pojawi się wówczas możliwość podania parametrów połączenia do bazy danych.
poniedziałek 2018-11-19 14:04 - support
Problem z połączeniem do serwera SQL
Problem: 
Co zrobić, gdy podczas próby połączenia do serwera SQL otrzymujemy komunikat: „Uzyskano połączenie ze zdalnym komputerem jednak nie odnaleziono na nim podanej instancji SQL serwera”?
Rozwiązanie: 
W celu wyeliminowania możliwości blokady przez program typu firewall lub antywirus, należy próbnie wyłączyć ww. programy oraz sprawdzić połączenie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, możliwe, że serwer SQL uruchomiony jest na innym niż standardowym porcie. Opis sprawdzenia portu został opisany tutaj. Niestandardowy port wprowadzamy w polu nazwy serwera w formacie: nazwa_serwera,numer_portu, przykładowo: "SerwerSQL,1152". Można także zamiast nazwy komputera wprowadzić jego IP w takim samym formacie - "192.168.1.10,1152".
poniedziałek 2018-11-19 14:03 - support
Błąd: Invalid object name '#zaznaczoneJst'.
Problem: 
Podczas pracy w systemie BeSTi@ wystąpił błąd o treści Invalid object name '#zaznaczoneJst'.
Rozwiązanie: 
Należy zamknąć i ponownie uruchomić system BeSTi@.
poniedziałek 2018-11-19 14:02 - support
Stacja robocza nie może podłączyć się do komputera z serwerem SQL
Problem:
Występuje problem z podłączeniem do serwera lub nie można go wybrać w parametrach połączenia. Dzieje się to na stacjach roboczych, które łączą się do serwera zainstalowanego na innym komputerze. - Serwer MsSQL został zainstalowany na komputerze, który będzie pełnić rolę serwera. - Na komputerach, które są stacjami roboczymi, zainstalowano tylko program BeSTi@.
Rozwiązanie:
Gdy na serwerze zainstalowany jest firewall, system antywirusowy z funkcją firewalla lub zapora systemu Windows jest aktywna, należy odblokować port na komputerze z zainstalowanym serwerem SQL. W systemie Windows można zrobić to w PANEL STEROWANIA -> ZAPORA SYSTEMU WINDOWS -> WYJĄTKI (druga zakładka u góry) -> DODAJ PORT. Aby sprawdzić na jakim porcie działa serwer SQL 2000 należy wejść do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn (katalog domyslny) i dalej wybrać plik svrnetcn.exe. W otwartym oknie na górze znajduje się pełna nazwa serwera SQL. Niżej w prawym oknie należy zaznaczyć protokół TCP/IP i wybrać przycisk "Properties..." W nowym otwartym oknie zobaczymy numer portu na jakim działa nasz serwer SQL. W zaporze systemu Windows w kategorii 'Wyjątki' klikamy na przycisk 'Dodaj port...', określamy nazwę dla wyjątku oraz port, zaznaczamy protokół TCP i zatwierdzamy. Na stacji roboczej, która łączy się do serwera SQL, w parametrach połączenia w nazwie serwera wpisujemy składnię: NAZWA_KOMPUTERA,NR_PORTU Przykład: maszyna z zainstalowanym serwerem SQL jest nazwana SERWER, numer portu na którym nasłuchuje to 1280. Wówczas w parametrach połączenia w nazwie wpisujemy: SERWER,1280
poniedziałek 2018-11-19 14:01 - sputnik
Sprawdzenie konfiguracji portu na MS SQL 2012 i wyższych
Problem: 
Jak sprawdzić port nasłuchu serwera MS SQL w wersji 2012 i wyższych?
Rozwiązanie: 
Port na którym uruchomiony jest serwer SQL można sprawdzić za pomocą aplikacji SQL Server Configuration Manager. Znaleźć go można w menu Start w folderze Microsoft SQL Server (nr wersji) / Configuration Tools. Przechodzimy do zakładki SQL Server Network Configuration i wybieramy protokoły dla SQL (nr wersji). Wybieramy protokół TCP/IP, który musi posiadać wartość "Enabled". Następnie otwieramy zakładkę IP Addresses. Widoczny na samym dole listy w dziale IPAll, TCP Dynamic Ports numer jest szukanym portem.