czwartek 2020-11-26 14:45 - support
Po uruchomieniu programu nie widać okna logowania
Problem:
Po uruchomieniu programu nie pojawia się okno logowania.
Rozwiązanie: 
Problem występuje przy zmienionej rozdzielczości DPI. Standardowy rozmiar dla ekranu to 96 DPI. Aby przywrócić domyślny rozmiar, należy wykonać następujące czynności: 1. Z systemowego menu START należy wybrać kolejno: USTAWIENIA -> PANEL STEROWANIA -> EKRAN. 2. Na ostatniej zakładce USTAWIENIA, należy kliknąć na przycisk ZAAWANSOWANE. 3. W oknie, które zostało wyświetlone, na zakładce OGÓLNE, w górnej części należy zmienić Ustawienie DPI na "Rozmiar normalny (96 dpi)". 4. Należy ponownie uruchomić system Windows
piątek 2019-03-15 15:00 - support
Dodawania nowego okresu sprawozdawczego – błąd logowania za pomocą konta NT AUTHORITY/LOCALSERVICE
Problem: 
Podczas próby dodania nowego okresu sprawozdawczego pojawia się komunikat: "Nie można utworzyć kopii bazy danych. Serwer bazy danych loguje się jako konto: NT AUTHORITY/LOCALSERVICE, które nie posiada uprawnień do wybranego folderu".
Rozwiązanie: 
Operację przeprowadzamy na komputerze, na którym jest uruchomiony SQL Server. 1. Otwieramy "Panel sterowania" -> "Narzędzia Administracyjne". 2. Wybieramy opcję "Usługi". 3. Odnajdujemy na liście usług "SQL Server (tu_nazwa_serwera)". 4. Wywołujemy "Właściwości" usługi i przechodzimy do zakładki "Logowanie". 5. Przełączamy na "Lokalne konto systemowe", zatwierdzamy poprzez "Zastosuj" i zamykamy poprzez "OK". 6. Restartujemy usługę poprzez "Uruchom ponownie".
poniedziałek 2018-11-19 14:01 - sputnik
Sprawdzenie konfiguracji portu na MS SQL 2012 i wyższych
Problem: 
Jak sprawdzić port nasłuchu serwera MS SQL w wersji 2012 i wyższych?
Rozwiązanie: 
Port na którym uruchomiony jest serwer SQL można sprawdzić za pomocą aplikacji SQL Server Configuration Manager. Znaleźć go można w menu Start w folderze Microsoft SQL Server (nr wersji) / Configuration Tools. Przechodzimy do zakładki SQL Server Network Configuration i wybieramy protokoły dla SQL (nr wersji). Wybieramy protokół TCP/IP, który musi posiadać wartość "Enabled". Następnie otwieramy zakładkę IP Addresses. Widoczny na samym dole listy w dziale IPAll, TCP Dynamic Ports numer jest szukanym portem.