Pytania - SJO BeSTi@ - Administracja

1. Co zrobić, gdy nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?
2. Czy w SJO BeSTii można obsługiwać więcej niż jedną jednostkę?
3. Co zrobić, gdy nie widzę żadnych jednostek?
4. Jak edytować / dezaktywować jednostkę?
5. Jak zaktualizować reguły kontrolne oraz słownik klasyfikacji budżetowej?
6. Skąd otrzymać plik licencyjny?