Pytania - SJO BeSTi@ - Administracja

1. Jak sprawdzić którzy użytkownicy są obecnie zalogowani?
2. Co zrobić, gdy nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?
3. Czy w SJO BeSTii można obsługiwać więcej niż jedną jednostkę?
4. Co zrobić, gdy nie widzę żadnych jednostek?
5. Jak edytować / dezaktywować jednostkę?
6. Jak zaktualizować reguły kontrolne oraz słownik klasyfikacji budżetowej?
7. Skąd otrzymać plik licencyjny?