Pytania - BeSTi@

1. Jakie są minimalne uprawnienia do aktualizacji bazy danych programu?
2. Jak zaimportować Plan finansowy i Zmianę planu finansowego dla jednostki o typie „inna (wyłącznie planistyczna)”?
3. Jak sprawdzić którzy użytkownicy są obecnie zalogowani?
4. Procedura zgłaszania potrzeby przywrócenia edycji dokumentu WPF wysłanego do RIO
5. Procedura zgłaszania potrzeby rekonfiguracji zamkniętego układu dokumentów planistycznych w module „Budżet”
6. Czy BeSTi@ obsługuje podpisy kwalifikowane w chmurze?
7. Jak poprawić datę podjęcia i datę wejścia w życie w WPF?
8. Jak poprawnie sporządzać sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ dla jednostek z osobowością prawną?
9. Co zrobić, gdy w gałęzi „Sprawozdania JOP” nie wyświetlają się żadne sprawozdania?
10. Skąd pobrać formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną?
11. Co zrobić, gdy podczas odbierania pism pojawia się komunikat „Podgląd wybranego składnika nie jest dostępny”?
12. Jak przekazać jednostce organizacyjnej konfigurację układu dokumentów planistycznych?
13. Co zrobić, gdy bilet komunikacyjny został zablokowany?
14. Jak usunąć niepotrzebny wiersz w sprawozdaniu?
15. Co zrobić, gdy wysłane do RIO sprawozdania są niepoprawne?
16. Dlaczego podczas weryfikacji sprawozdań wyświetlają się błędy i ostrzeżenia, które nas nie dotyczą?
17. Dlaczego nie widać sprawozdań w głównym oknie programu?
18. Dlaczego podczas uruchomienia kreatora w sprawozdaniach ukazuje się komunikat „Brak danych planistycznych”?
19. Czy dwa sprawozdania jednostkowe można złączyć w jedno?
20. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-34s?
21. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-30?
22. Jak dodać sprawozdania Rb-50, Rb-ZN oraz Rb-27ZZ?
23. Czy bilanse mogą być wygenerowane w dowolnym momencie roku budżetowego?
24. Co zrobić, gdy podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”?
25. Jak ustawić szczegółowość w sprawozdaniu Rb-28s?
26. Jak sporządzić sprawozdanie F-Inf?
27. Jak dodać pozycję w zakładce „Uchwały” w sprawozdaniu SP-1?
28. Jak wysłać sprawozdanie SP-1?
29. Jak wyeksportować sprawozdanie do pliku PDF?
30. Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu WPF – komunikat „Dokument posiada błędy, które nie pozwalają na ustawienie tego statusu”
31. Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu WPF – wymagalność wydruku załącznika WPF / Przedsięwzięcia
32. Co zrobić, gdy podczas generowania raportu Analiza WPF pojawia się komunikat: „Nie można wyświetlić raportu! Brak dostępu do ścieżki (…)”?
33. Co zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”?
34. Co zrobić, gdy nie można zmienić danych jednostki, gdyż na dany okres są już wygenerowane sprawozdania?
35. Brak możliwości wyboru podpisu
36. Czy możliwe jest zdalne podpisanie sprawozdania / WPF?
37. Co zrobić, gdy program nie chce się zaktualizować poprzez moduł LiveUpdate?
38. Co zrobić, gdy podczas aktualizacji programu wyświetla się komunikat „Musisz być adminem!”?
39. Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?
40. Jakie są minimalne wymagania sprzętowe systemu BeSTi@?
41. Jaka wersja serwera MS SQL jest wymagana do pracy z programem?
42. Jak przeprowadzić aktualizację Microsoft SQL Server 2012 do wersji SQL 2014?
43. Jak zainstalować oraz skonfigurować SQL Server 2014?
44. Co zrobić gdy program nie zapamiętuje parametrów połączenia do bazy danych?
45. Przenoszenie baz danych programów korzystających z SQL