Pytania - BeSTi@ - Konfiguracja

1. Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?
2. Jakie są minimalne wymagania sprzętowe systemu BeSTi@?
3. Jaka wersja serwera MS SQL jest wymagana do pracy z programem?
4. Jak przeprowadzić aktualizację Microsoft SQL Server 2008R2 do wersji SQL 2012?
5. Jak zainstalować oraz skonfigurować SQL Server 2012?
6. Co zrobić gdy program nie zapamiętuje parametrów połączenia do bazy danych?