Pytania - SJO BeSTi@

1. Jakie są minimalne uprawnienia do aktualizacji bazy danych programu?
2. Jak zaimportować Plan finansowy i Zmianę planu finansowego dla jednostki o typie „inna (wyłącznie planistyczna)”?
3. Jak sprawdzić którzy użytkownicy są obecnie zalogowani?
4. Co zrobić, gdy nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?
5. Czy w SJO BeSTii można obsługiwać więcej niż jedną jednostkę?
6. Co zrobić, gdy nie widzę żadnych sprawozdań?
7. Co zrobić, gdy nie widzę żadnych jednostek?
8. Co zrobić, gdy podczas otwierania IV Kwartału pojawia się komunikat „Ten okres kwartalny będzie można zainicjować dopiero po inicjalizacji wcześniejszego okresu kwartalnego”?
9. Czy SJO BeSTi@ obsługuje podpisy kwalifikowane w chmurze?
10. Jak przeprowadzić aktualizację Microsoft SQL Server 2012 do wersji SQL 2014?
11. Co zrobić, gdy użytkownik jest zablokowany?
12. Jak usunąć niepotrzebny wiersz w sprawozdaniu?
13. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-34s?
14. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-30?
15. Jak dodać sprawozdania Rb-50, Rb-ZN oraz Rb-27ZZ?
16. Co zrobić, gdy nie można otworzyć IV Kwartału?
17. Co zrobić, gdy podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”?
18. Jak wyeksportować sprawozdanie do pliku PDF?
19. Czy bilanse mogą być wygenerowane w dowolnym momencie roku budżetowego?
20. Czy dwa sprawozdania jednostkowe można złączyć w jedno?
21. Dlaczego podczas uruchomienia kreatora w sprawozdaniach ukazuje się komunikat „Brak danych planistycznych”?
22. Jak zainicjować nowy rok budżetowy?
23. Co zrobić, gdy podczas wgrywania planu finansowego z pliku pojawia się komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”?
24. Brak możliwości wyboru podpisu
25. Czy możliwe jest zdalne podpisanie sprawozdania?
26. Jak edytować / dezaktywować jednostkę?
27. Jak zaktualizować reguły kontrolne oraz słownik klasyfikacji budżetowej?
28. Co zrobić, gdy program nie chce się zaktualizować poprzez moduł LiveUpdate?
29. Co zrobić, gdy podczas aktualizacji programu wyświetla się komunikat „Musisz być adminem!”?
30. Skąd otrzymać plik licencyjny?
31. Na jakiego użytkownika należy się zalogować przy pierwszym uruchomieniu programu po inicjacji bazy danych?
32. Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?
33. Jakie są minimalne wymagania sprzętowe systemu SJO BeSTi@?
34. Jaka wersja serwera MS SQL jest wymagana do pracy z programem?
35. Jak zainstalować oraz skonfigurować SQL Server 2014?
36. Przenoszenie baz danych programów korzystających z SQL