Pytania - BeSTi@ - Uchwały WPF

1. Procedura zgłaszania potrzeby rekonfiguracji zamkniętego układu dokumentów planistycznych
2. Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu WPF – komunikat „Dokument posiada błędy, które nie pozwalają na ustawienie tego statusu”
3. Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu WPF – wymagalność wydruku załącznika WPF / Przedsięwzięcia
4. Co zrobić, gdy podczas generowania raportu Analiza WPF pojawia się komunikat: „Nie można wyświetlić raportu! Brak dostępu do ścieżki (…)”?