Pytania - BeSTi@ - Pozostałe

1. Co zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”?
2. Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?