Pytania - BeSTi@ - Sprawozdania

1. Jak poprawnie sporządzać sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ dla jednostek z osobowością prawną?
2. Co zrobić, gdy w gałęzi „Sprawozdania JOP” nie wyświetlają się żadne sprawozdania?
3. Skąd pobrać formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną?
4. Jak usunąć niepotrzebny wiersz w sprawozdaniu?
5. Co zrobić, gdy wysłane do RIO sprawozdania są niepoprawne?
6. Dlaczego podczas weryfikacji sprawozdań wyświetlają się błędy i ostrzeżenia, które nas nie dotyczą?
7. Dlaczego nie widać sprawozdań w głównym oknie programu?
8. Dlaczego podczas uruchomienia kreatora w sprawozdaniach ukazuje się komunikat „Brak danych planistycznych”?
9. Czy dwa sprawozdania jednostkowe można złączyć w jedno?
10. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-34s?
11. Jak wygenerować sprawozdanie Rb-30?
12. Jak dodać sprawozdania Rb-50, Rb-ZN oraz Rb-27ZZ?
13. Czy bilanse mogą być wygenerowane w dowolnym momencie roku budżetowego?
14. Co zrobić, gdy podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”?
15. Jak ustawić szczegółowość w sprawozdaniu Rb-28s?
16. Jak sporządzić sprawozdanie F-Inf?
17. Jak dodać pozycję w zakładce „Uchwały” w sprawozdaniu SP-1?
18. Jak wysłać sprawozdanie SP-1?
19. Jak wyeksportować sprawozdanie do pliku PDF?